9/03/2013

Sáu lời khuyên tốt nhất cho việc học

Bài viết được trung tâm sinh viên dạy gia sư sưu tập và chia sẻ với các em học sinh nhằm nâng cao kiến thức,và kỹ năng làm cho các em.
"Sinh viên cùng chung tay chấp cánh ước mơ"

1. Lập kế hoạch (xác định phương hướng)
2. Học vào lúc bạn cảm thấy có lợi nhất cho môn học
3. Hiểu rõ các ghi chép
4. Học một cách chủ động chứ không thụ động
5. Ghi chú cẩn thận
6. Luôn học tại bàn

Lời khuyên thứ Nhất: Lập kế hoạch: Học tập và làm việc có hệ thống Nghiên cứu điều gì nên làm trước, điều gì làm sau. Nếu bạn bỏ ra 1 giờ để vạch kế hoạch bạn sẽ tiết kiệm được 3 giờ khi thực hiện nó. 

Lời khuyên thứ Hai: Học vào lúc bạn cảm thấy có lợi nhất cho môn học: Nếu đó là bài giảng vǎn, bạn hãy học ngay sau khi nghe giảng bài. Nếu đó là bài học thuộc lòng hoặc trả lời câu hỏi, hãy học trước khi lên lớp. Sau khi nghe giảng, bạn hãy xem lại, chọn lại và tổ chức ghi chép. Trước khi trả bài miệng, bạn dùng thì giờ để học thuộc lòng, xem lại các dữ kiện (nhất là đối với các môn XH), chuẩn bị câu hỏi cho bài cũ. Việc đặt câu hỏi là một kỹ thuật tốt để giúp đào sâu vẫn đề và đưa ra các phần bạn cần nghiên cứu thêm.

Lời khuyên thứ Ba: Hiểu rõ các ghi chép: Tìm ra các ý tưởng quan trọng mà thầy cô đã nhấn mạnh. Lưu ý các từ:"cho nên, vì vậy, chủ yếu, điều quan trọng"... mà thầy cô đã tóm tắt.

lời khuyên thứ Tư: Học một cách chủ động chứ không thụ động: Không nên đọc đi đọc lại một câu như vẹt. Hãy dùng nhiều giác quan khi học. Cố gắng cho đầu óc bạn nhìn thấy được.
a- Sử dụng âm thanh: Đọc các chữ to giọng và lắng nghe chúng.
b- Sử dụng sự liên tưởng: Liên tưởng điều đang học với điều gì quan trọng có liên quan.

Lời khuyên thứ Năm: Ghi chú cẩn thận: Nó sẽ đòi hỏi bạn suy nghĩ theo lối phân tích. Ghi ngắn, đủ dữ liệu sẽ tốt hơn là viết tất cả mọi điều ghi được vì bạn không còn thời gian để phân tích rồi tổng hợp lại.

Lời khuyên thứ Sáu: Luôn học tại bàn: Cách học này chuẩn bị cho bạn cả hai ưu thế trí tuệ lẫn thể hình. Không được nằm dài trên giường để học bởi bạn sẽ ngủ quên lúc nào không biết. Lâu dần nằm học sẽ tạo thói quen lười biếng.

Chúc các em tìm thấy niềm vui trong học hành và thành công trong sự nghiệp!


Sưu tâp: Gia sư lý